hungary01

Công ty DC Handel KFT là một trong những đầu cầu kết nối giữa các doanh nghiệp đầu tư tại 2 nước Hungary và Việt Nam.

Công ty chúng tôi nhận tư vấn đầu tư và tư vấn pháp luật cho các công ty hoặc cá nhân.

Công ty  chúng tôi nhận tư vấn vay ngân hàng cho cá  nhân mua bất động sản từ 3,6 - 4,5 % năm, hoặc cho công ty cần vốn để kinh doanh từ 2,6 - 3,5% năm. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.