hinh1

 Công ty DC Handel KFT nhận quản lý và chăm sóc lao động Việt Nam làm việc tại Hungary.

 Công ty chúng tôi cung cấp căn hộ ở ghép tại Budapest cho người lao động hoặc người có nhu cầu. 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NƠI Ở CỦA LAO ĐỘNG

hinh2

hinh3

Hinh4

hinh5

hinh6

hinh