CÔNG TY DC Handel Kft.

Địa chỉ: Phòng 103 , Tầng 1, 30-34 Đường Ernő, Quận 9, Tp. Budapest, Hungary.

Điện thoại liên hệ tại Hungary:   +361 4184320 -  + 36 703856 000 

Số điện thoại tại Việt Nam: (+84) 919 181 946 - (+84)902 792 262 - (+84)916 680 720

Viber: (+84) 919 18 19 46 - (+84) 902 792 262 – (+84) 916 680 720 - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.