lao dong thuc te 1

 

 LD don hang thit

 

lao dong thuc te 2

 

vn DLD cs

 

VN LDM

 

giang sinh an lanh

 

hinh toa dam voi cong ty

 " Ngày 17/06/2020, công ty Bio-Fungi Kft đã cảm ơn tập thể công nhân Việt Nam đã xuất sắc làm việc trong đợt khủng hoảng dịch bệnh vừa qua. Công ty cũng đã nghiêm túc lắng nghe và trả lời những câu hỏi gắn với tâm tư nguyện vọng của người lao động. Trong ảnh: ông Mutsy Árpád- thành viên hội đồng quản trị công ty (ngồi giữa), ông Nguyễn Công Thành tổng giám đốc công ty môi giới lao động DC Handel Kft  (bìa trái) cùng các anh chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty trồng nấm Bio-Fungi."