DCHANDELKFT

  • Tổ chứ tour du lịch tham quan đến Hungary và Châu Âu.
  • Nếu khách du lịch có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như cơ hội gặp gỡ học hỏi với các doanh nghiệp Hungary thì chúng tôi kết nối và giới thiệu.
  • Đưa các khách du lịch Hungary về Việt Nam.