DCHANDELKFT

Thành lập vào năm 1782, Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest (BME) tự hào có 4 cá nhân đoạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Ngôi trường cổ kinh này được biết đến là ngôi trường sáng tạo nhất Hungary.

Bạn Trịnh Minh Hoàng đang theo học chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tại trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest (BME)

 

BME hiện có hơn 110 phòng ban và các viện hoạt động trong cấu trúc của 8 khoa. Trường có khoảng 1.100 giảng viên ; 400 nhà nghiên cứu và thạc sĩ khác. Bên cạnh đó, Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest cũng có nhiều giảng viên khách mời và các chuyên gia tham gia vào công tác đào tạo và nghiên cứu tại trường.

Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest có nhiều sinh viên quốc tế đề từ khoảng 50 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Hungary, BME cung cấp khoảng 70% nhân sự trình độ Đại học cho thị trường lao động nước này.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest (BME) đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

Các chương trình đào tạo (học phí được cập nhật cho năm học 2024 và có thể thay đổi theo lạm phát hoặc luật định):

BẬC

NGÀNH

HỌC PHÍ

Chương trình dự bị ( Ngoại ngữ) 

3200EUR/ kỳ

KỸ SƯ

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư Hóa học 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư Công nghệ sinh học 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư điện 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư tin học 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư khoa học tự nhiên 

3200EUR/ kỳ

Kỹ sư cơ khí 

3200EUR/ kỳ

THẠC SĨ

Thạc sĩ xây dựng dân dụng 

3800 EUR/kỳ

Thạc sĩ cơ khí

3500EUR/ kỳ

Liên thông ĐH/Thạc sĩ ( 1 chu kỳ) - Thạc sĩ Kiến trúc 

3200 EUR/kỳ

Thạc sĩ Công nghệ Hóa học và Công nghệ sinh học 

3500EUR/ kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Tin học 

3500EUR/ kỳ

Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên 

3500EUR/ kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Giao thông Vận tải và Kỹ thuật Xe

3500EUR/ kỳ

Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý 

3500EUR/ kỳ

Thạc sĩ kinh tế và xã hội 

3500EUR/ kỳ

TIẾN SĨ

Tiến sĩ xây dựng dân dụng 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ cơ khí 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ Công nghệ Hóa học và Công nghệ sinh học 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Tin học 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ Kỹ thuật Giao thông Vận tải và Kỹ thuật Xe 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ kinh tế và quản lý 

4500 EUR/kỳ

Tiến sĩ kinh tế và xã hội 

4500 EUR/kỳ

Một số hình ảnh về trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest (BME):