DCHANDELKFT

MATE (Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống Hungary) được thành lập năm 1797. Với nền tảng của MATE, một trong những tổ chức giáo dục đại học đa ngành, tập trung vào nông nghiệp lớn nhất ở Châu Âu được đổi tên từ Đại học Szent István vào ngày 1 tháng 2 năm 2021

Đại học MATE có 5 cơ sở tại 5 thành phố trên khắp Hungary mà bạn có thể dễ dàng yêu thích. Mỗi cơ sở của MATE đều có lịch sử lâu đời và phong phú. Khoa Khoa học Nông nghiệp Georgian của chúng tôi ở Keszthely là cơ sở giáo dục đại học nông nghiệp chính quy lâu đời nhất ở Châu Âu, bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 1797.

Các chương trình đào tạo (học phí được cập nhật cho năm học 2024 và có thể thay đổi theo lạm phát hoặc luật định):

BẬC

NGÀNH

HỌC PHÍ

ĐẠI HỌC

Campus Budapest

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

2100 EUR/ kỳ

Kỹ sư Khoa học cây trồng

2000 EUR/ kỳ

Campus Gödöllő

Kỹ sư kỹ thuật Nông Nghiệp

2200 EUR/ kỳ

Cử nhân quản lý và quản trị kinh doanh

2300 EUR/ kỳ

Kỹ sư cơ khí

2500EUR/ kỳ

Kỹ sư khoa học môi trường

2200 EUR/ kỳ

THẠC SĨ

Campus Budapest

Thạc sĩ Kỹ thuật Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật cây trồng

3000 EUR/học kỳ

Campus Gödöllő

Thạc sĩ Công nghệ sinh học nông nghiệp

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật quản lý nước nông nghiệp

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật trồng trọt

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật quản lý động vật hoang dã

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Quản lý và Lãnh đạo

3000 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

2800 EUR/học kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

3000 EUR/học kỳ

Campus Keszthely

Thạc sĩ Bảo vệ Thực vật

3000 EUR/học kỳ

Campus Kaposvár

Thạc sĩ Dinh dưỡng Động vật và Kỹ thuật An toàn Thức ăn chăn nuôi

2500 EUR/học kỳ

Một số hình ảnh về Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống Hungary (MATE) - nguồn Internet: