DCHANDELKFT

Giáo dục đại học về lâm nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu lâu đời, cốt lõi giáo dục của trường đại học bắt đầu từ viện được thành lập để đào tạo về khai thác mỏ và luyện kim. Trường Đào tạo Cán bộ Khai thác mỏ được thành lập theo sắc lệnh của vua Charles III, ký ngày 22 tháng 6 năm 1735 tại Selmecbánya.

Maria Theresa đã đặt nền tảng cho giáo dục hàn lâm bằng sắc lệnh được ký ngày 22 tháng 10 năm 1762.

Một cuộc họp chung của Kho bạc và Phòng Khai thác và Đúc tiền Hoàng gia vào tháng 6 năm 1807, đã thảo luận về việc thành lập Trường Lâm nghiệp, bên cạnh Học viện Khai thác mỏ.

Đại học Sopron liên tục tập trung vào giáo dục và nghiên cứu, phát triển thế mạnh của mình được hướng dẫn bởi tầm nhìn và truyền thống đặc trưng của Đại học Tây Hungary và tiền thân của nó, Học viện Selmecbánya.

Mục tiêu chính của Đại học Sopron là tăng cường hơn nữa khả năng nghiên cứu và thúc đẩy quốc tế hóa. Trường dự định cung cấp nhiều chương trình học hơn thông qua giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các chương trình đào tạo (học phí được cập nhật cho năm học 2024 và có thể thay đổi theo lạm phát hoặc luật định):

BẬC

NGÀNH

HỌC PHÍ

Khóa dự bị tiếng Anh

1400$/ kỳ

ĐẠI HỌC

Cử nhân Kinh tế Kinh doanh Quốc tế

1850$/ kỳ

Cử nhân Du lịch và Ăn uống

1850$/ kỳ

Kỹ sư Kỹ thuật Công nghiệp Gỗ

3000$/kỳ

THẠC SĨ

Thạc sĩ Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

2750$/kỳ

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục

2500$/ kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

2750$/kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên

2750$/kỳ

Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp Gỗ

3000$/ kỳ

TIẾN SĨ

Tiến sĩ Khoa học Tổ chức và Quản lý

2000$/ kỳ

Tiến sĩ Khoa học Quản lý Lâm nghiệp và Động vật hoang dã

1850$/kỳ

Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Gỗ

3000$/ kỳ

 Một số hình ảnh về Đại học Sopron - nguồn Internet: