DCHANDELKFT

Tại IBS, bạn sẽ tốt nghiệp với bằng cấp của Anh hoặc Ireland bên cạnh bằng cấp của Hungary do IBS cấp.

Đối tác với Đại học Buckingham- Anh và Trường Kinh doanh Dublin- Ireland, đảm bảo chất lượng giáo dục tuyệt vời

Lớp học nhóm nhỏ, đào tạo thực hành, và sự tự chủ trong suy nghĩ là những điểm đặc biệt.

Môi trường toàn cầu, kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ sinh viên chu đáo là những ưu điểm khác.

Tấm bằng Anh Quốc với chi phí phải chăng và cơ hội học bổng.

Đăng ký ngay để trải nghiệm một trường đại học thân thiện và đa dạng tại Hungary.

Các chương trình đào tạo (học phí được cập nhật cho năm học 2024 - 2025 và có thể thay đổi theo lạm phát hoặc luật định):

Chương trình

Học phí mỗi học kỳ bằng EUR

Học phí một năm bằng EUR

Chương trình cử nhân -
Đại học Buckingham (6 học kỳ)

3.700

7.400

Chương trình cấp bằng cử nhân -
Trường Kinh doanh Dublin (6 học kỳ )

3.700

7.400

Chương trình cấp bằng thạc sĩ tại Budapest
(2 học kỳ )

5.900

11.800

Thạc sĩ CNTT về phân tích dữ liệu doanh nghiệp
(2 học kỳ )

5.900

11.800

MBA về Quản lý dữ liệu chiến lược
(2 học kỳ )

6.200

12.400

Chương trình thạc sĩ tại Vienna
(2 học kỳ )

5.900

11.800

Chương trình tiến sĩ (6 học kỳ)

3.100

6.200

Dự bị Đại học Quốc tế
(2 học kỳ)

2.750

5.500

Dự bị Đại học Quốc tế Extra
(2 học kỳ)

5.250

10.500

Một số hình ảnh về trường Kinh doanh Quốc tế (IBS) - nguồn Internet: